Kedvencek (0)

Az én üzletem

0

ADATVÉDELMI POLITIKA

 1. Pepco Hungary Kft.
  Verzió hatályba lépése: 2020. február 17.

  Az Adatvédelmi Szabályzat a Pepco Hungary Kft. a weboldalai által, a felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelésének részletes szabályait határozza meg.

  1. Adatkezelő
   Pepco Hungary Kft, székhely: 1139 Budapest, Váci út 187.
  2. A Pepco Csoport Adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei
   A Pepco Csoport valamennyi vállalata rendelkezik Adatvédelmi tisztviselővel, akikkel a személyes adatok kezelésével és az adatkezeléshez kapcsolódó jogok gyakorlásával kapcsolatos bármilyen ügyben tájékozódhat.

  Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni a Pepco Csoport adatvédelmi tisztviselőjével, az alábbi címen és e-mail címen teheti meg:


  Cím: Daniel Wieszczycki
  Adatvédelmi tisztviselő (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
  Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, Poznań
  E-mail cím: iodo@pepco.eu

  1. Milyen célból kezeljük a személyes adatait?
   3.1 Weboldalaink felkereséséhez nem kell megadnia a személyes adatait.

  3.2 A weboldal felkeresésekor, információkat gyűjtünk arról, hogy a Felhasználó milyen módon használja a oldalainkat és azok tartalmát, beleértve ebbe a következőket: az eszközre és a bejelentkezésre vonatkozó információk, azaz a rendszernaplók, amelyekben megtalálható a látogatás dátuma és időpontja, és annak az eszköznek az IP-címe, amelyről a látogatás történt, valamint a weboldal-megtekintések, az oldalakra irányuló és onnan kimenő forgalom statisztikái. A fentiek a weboldalak fejlesztését célozzák. A szervernaplókban tárolt adatokat nem társítjuk sem a weboldalt használó személyekkel, sem a rendszerrel, és azokat az Adatkezelő nem használja fel a Felhasználó azonosítására.

  3.3 A Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja olyan technológiák felhasználására, mint például a sütik, továbbá olyan személyes adatokat kezelésére, mint például IP-címek és süti azonosítók, annak érdekében, hogy érdeklődése alapján személyre szabjuk a megjelenített tartalmakat és hirdetéseket, mérjük a hirdetések és a tartalom teljesítményét, és információt kapjunk azon címzettekről, akik a hirdetéseket és a tartalmat megtekintették.

  3.4 Továbbá, az Ön kifejezett hozzájárulása alapján az adatait hírlevélen keresztül megvalósuló közvetlen üzletszerzési céllal is kezelhetjük. További tájékoztatást a Pepco hírlevelek adatvédelmi szabályzatában talál.  1. Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

  4.1 Adatait mindaddig kezeljük, míg a Felhasználó nem kérelmezi adatai törlését – botok és a visszaélések, statisztikai és szolgáltatásfejlesztési célokra, vagy amíg az Adatkezelő szolgáltatásait használja.

  4.2 A megjelenített tartalom és hirdetések személyre szabására, a hirdetések és a tartalom teljesítményének mérésére, valamint a hirdetéseket és a tartalmat megtekintő címzettekre vonatkozó információk gyűjtésére szolgáló adatokat mindaddig kezeljük, amíg az ilyen adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.

  4.3 Hírleveleinket mindaddig küldjük, amíg a Felhasználó azt vissza nem vonja erre vonatkozó hozzájárulását.

  1. Milyen jogalappal kezeljük személyes adatait?
   5.1 A botok és a visszaélések kivédését, a statisztikai és szolgáltatásfejlesztési, valamint esetenként a piacszerzést célzó adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletének („GDPR”) 6 cikk (1) pont f) alpontja (az Adatkezelő jogos érdeke). Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy biztosítsa a szolgáltatásai biztonságosságát, az Adatkezelő termékeinek folyamatos fejlesztését és a statisztikai célú felmérések elvégzését.

  5.2 A megjelenített tartalom és hirdetések személyre szabását, a hirdetések, a tartalom teljesítményének mérését, valamint a hirdetéseket és a tartalmat megtekintő címzettekre vonatkozó információk gyűjtését szolgáló adatok esetén az Ön személyes adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) pont (a) alpontja – az Ön önkéntes hozzájárulása alapán történik.

  5.3 A hírlevelek küldésének jogalapja szintén az Ön önkéntes hozzájárulása.

  1. Adatszolgáltatási kötelezettség
   6.1 A botok és a visszaélések Adatkezelő általi kezelése, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak statisztikai célú mérése és fejlesztése esetén az adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő szolgáltatásainak magas színvonalát biztosítani lehessen. Amennyiben az Ön személyes adatait ezekre a célokra nem tudjuk gyűjteni, az esetlegesen akadályozhatja a szolgáltatások megfelelő módon történő nyújtását.

  6.2 A megjelenített tartalom és hirdetések személyre szabását, a hirdetések, a tartalom teljesítményének mérését, valamint a hirdetéseket és a tartalmat megtekintő címzettekre vonatkozó információk gyűjtését szolgáló adatok esetén az adatgyűjtés kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával történhet.

  6.3 A személyes adatok megadása piacszerzési célokra (hírlevél) önkéntes alapon történik.

  1. Milyen címzettek részére továbbítjuk az Ön személyes adatait?
   7.1 Az adatok továbbíthatók olyan jogi személyek részére, akik elvégzik a személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő kérésére, beleértve ebbe az informatikai szolgálatókat, marketing ügynökségeket, azzal, hogy ezen jogi személyek az adatokat az Adatkezelővel kötött szerződésük alapján kezelik és kizárólag az Adatkezelő utasításainak megfelelően.

  7.2 Az Ön kifejezett hozzájárulása függvényében az Ön adatai továbbíthatók olyan jogi személyek részére is, akik a honlap forgalmát elemzik, a megjelenített tartalmakat és a hirdetéseket személyre szabják és a hirdetések és a tartalom teljesítményét mérik.

  7.3 Az Ön adatai olyan jogi személyek részére is továbbíthatók, akik a hatályos jogszabályok alapján ezek gyűjtésére jogosultak, pl.: hatóságok részére, ha az adott hatóság a megfelelő jogalappal erre vonatkozóan kérvényt nyújt be (pl.: egy folyamatban levő nyomozás során).

  7.4 Az Adatkezelő weboldalai a közösségi média, pl.: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, esetén úgynevezett beépülő modulokat (plugin) használhatnak. Ezeknek a beépülő moduloknak a használatával Ön egy adott tartalmat ajánlhat vagy oszthat meg egy adott közösségi oldalon. Ne feledje, hogy ezeknek a beépülő moduloknak a használatával Ön saját maga és az adott közösségi oldal között továbbít adatot. Az Adatkezelő ilyen adatot nem kezel, és nem is rendelkezik információval arra vonatkozóan, hogy milyen adatok gyűjtése történik meg. Ennek következtében javasoljuk, hogy olvassa el az ezen közösségi oldalak tulajdonosai által alkalmazott felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatokat a beépülő modul használata előtt.

  1. Adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen kívülre
   A személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba is továbbíthatók. Az adatok esetlegesen továbbíthatók a Google Csoport vállalatai részére az Adatvédelmi Pajzs nyilatkozata alapján, amelyben a Google nyilatkozik arról, hogy megfelel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott elveknek az EU-US Adatvédelmi Pajzs Keretrendszer és a Svájc-US Adatvédelmi Pajzs Keretrendszer alapján, amelyek az Európai Unió egyes tagállamaiból és Svájcból származó a személyes adatok gyűjtését, felhasználását és tárolását szabályozzák.

  Ha toborzásra használt eszközeinket használja, az adatai esetlegesen továbbításra kerülnek az SAP Csoport azon vállalatai részére, akiknek a szolgáltatásait és rendszereit a toborzási folyamatunk során alkalmazzuk.

  Egyéb jogi személyek részére az adatok csak abban az esetben kerülnek továbbításra, ha megfelelő biztosítékokat nyújtanak, és amennyiben hatékony jogorvoslatok érhetők el a személyes adatok tekintetében.

  1. Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?
   Önt a következő jogok illetik meg a személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban:

  joga van hozzáférni az Önre vonatkozó adatokhoz, beleértve ebbe a másolatokhoz való jogot is,
  joga van az adatok helyesbítését kérni,
  joga van az adatok törlését kérni (adott esetben),
  joga van panaszt benyújtani a személyes adatok védelmével foglalkozó valamely felügyeleti hatósághoz;
  joga van az adatkezelés korlátozásához. Amiyen mértékben az Önre vonatkozó adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul vagy egy nyújtott szolgáltatás részeként történik (az adat a szolgáltatás nyújtásához szükséges), Önt a következő további jogok illethetik meg:
  az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga, amilyen mértékben ezen hozzájárulás adja az adatkezelés alapját. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  az adatai továbbításához való jog, azaz jogában áll az Önre vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelőtől strukturált, általánosan használt, elektronikusan olvasható formában megkapni. Továbbá jogában áll ezen adatokat más Adatkezelő számára továbbítani.
  Ezen jogai gyakorlásához, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi tisztviselővel az iodo@pepco.eu e-mail címen.

  10 Sütik
  10.1 Az Adatkezelő weboldalainak használata során Ön mindaddig azonosítatlan marad, amíg erről másképp nem dönt. A rendszernaplókban található, az internetkapcsolatok átalános szabályaiból fakadó információkat (pl.: IP-címeket), az Adatkezelő weboldalai a szerver adminisztrációjához kapcsolódó technikai célokra használják fel. Továbbá, az IP-címeket felhasználjuk általános, statisztikai jellegű demográfiai adatok gyűjtésére is (p.: melyik régióból létesítették a kapcsolatot).

  10.2 A webböngészője esetlegesen szöveges fájlokat („sütiket”) tárolhat el az Ön számítógépén. A sütik a weboldal megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmazzák, különös tekintettel a jóváhagyást igénylő területekre.

  10.3 Az Adatkezelő weboldalai a felhasználó számítógépén a következő célokra tárolnak el sütiket:

  a weboldalak módosítása annak érdekében, hogy a felhasználó igényeinek jobban megfeleljenek, például az Ön területén található üzletek megjelenítésére;
  megtekintési statisztikák létrehozására;
  a felhasználó érdeklődési köreinek leginkább megfelelő tartalmú online hirdetések megjelenítésére.
  10.4 A sütik és egyéb hasonló technológiák életciklusától függően a sütik két alapvető típusát különböztetjük meg:

  munkamenet sütik – ideiglenes fájlok, amelyek addig tárolódnak a felhasználó eszközén, amíg ki nem jelentkezik, el nem hagyja a weboldalt és az alkalmazást, vagy ki nem kapcsolja a szoftvert (webböngészőt);
  állandó sütik – a sütiben meghatározott ideig maradnak a felhasználó eszközén, vagy ameddig a felhasználó nem törli őket.

  10.5 A sütiket és egyéb hasonló technológiákat a céljaik szerint a következőképp csoportosítjuk:

  a biztonságot szavatoló, pl.: a visszaélések kezelésére alkalmazott sütik
  teljesítmény – lehetővé teszik az adatgyűjtést a weboldalak használatáról;

  funkcionális – lehetővé teszik a felhasználó által kiválasztott beállítások és a személyre szabott felhasználói felület megőrzését, például a felhasználó elhelyezkedése szerinti kiválasztott nyelv vagy régió, betűméret, weboldal kialakítása stb.;

  hirdetés – lehetővé teszik a felhasználó érdeklődési köreinek jobban megfelelő hirdetési tartalom megjelenítését; a weboldalak retargetinget használnak, amely az online marketing egyik fajtája. Ez lehetővé teszi partnereink részére, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg a felhasználó részére, amely a weboldallal folytatott interakcióin alapul. Például, azok a felhasználók, akik a weboldalon ruházattal kapcsolatos információt tekintettek meg, az egyéb weboldalak használata során esetlegesen olyan hirdetést látnak majd, amely a megtekintett termékeket mutatja.
  statisztikai – a weboldalakról és az alkalmazásokról szóló statisztikák létrehozására.

  10.6 Ön olyan beállításokat is megadhat böngészőjében, amely megakadályozza a sütik tárolását a számítógépe merevlemezén, különös tekintettel a piacszerzést célzó sütikre. A böngészőjében olyan beállításokat is megadhat, amelyekkel teljesen kikapcsolható a sütik a számítógépe merevlemezére történő tárolása.

  10.7 A sütikről és egyéb technológiákról további tájékoztatást a böngészője súgó menüjében talál.

   

Kollekcióink

Ruhák és kiegészítők

Hupikék Törpikék

Otthoni kiegészítők

Modern Virágok

Miért érdemes a Pepco-ban vásárolni?

Közel vagyunk hozzád

Közel 350 üzlet az ország egész területén.

Mindig alacsony árak

A Pepco-ban mindent megtalálsz, amire szükséged van, a legalacsonyabb áron.

Széles választék

A Pepco-ban széles termékválaszték vár, hogy a család összes tagja megtalálja kedvenc darabjait.

Vásároljon fenntartások nélkül

A vásárlástól számított 30 napon belül a pénzvisszafizetési garancia keretein belül bármelyik Pepco magyarországi üzletben lehetőséged van a termékek cseréjére, vagy amennyiben nem találsz kedvedre való terméket a vásárlás összegét is visszatérítjük.