Kedvencek

Az én üzletem

0
 1. §

Általános feltételek

 

 1. Ezek a Szabályok (továbbiakban: “Szabályok”) a „KEDVEZMÉNY [20]% – JÖVŐBELI VÁSÁRLÁSOKÉRT [PEPCO, Rákóczi Ferenc utca 154-170., Csepel Plaza,1211 Budapest]-(B)EN” akció szabályait határozzák meg (továbbiakban: “ Akció”).
 2. Az Akció Szervezője [Pepco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01 09 192750; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 24979872-2-44]. (továbbiakban: “Szervező”).
 3. Az Akció Magyarország területén alkalmazandó a kiválasztott PEPCO üzletekben, nyitvatartási idejük alatt, a Szabályok 1. sz. Mellékletében foglaltak szerint (továbbiakban: “PEPCO Üzletek”).
 4. A Promóciós Akció [2023.05.04]-tól [2023.05.30]-ig tart, VAGY addig tart, amíg az Akcióban résztvevő termékek készlete kifogy (továbbiakban: „Akció Időszaka”). Az Akció Időszaka az alábbi időszakokra terjed ki:

 

 1. arra az időszakra, amely alatt a jelen Szabályok 2.2§ pontjában hivatkozott Kedvezmény Kupon megszerezhető a kijelölt PEPCO Üzletekben a Szabályokban szereplő feltételek szerint, amely időszak [2023.05.03]-tól [2023.05.17]-ig tart, a PEPCO Üzletek nyitvatartási ideje alatt (továbbiakban: “Kedvezmény Kupon Vásárlási Időszaka”) és
 2. arra az időszakra, amely alatt a Kedvezmény Kuponok felhasználásával vásárolni lehet a kijelölt PEPCO Üzletekben, amely időszak [2023.05.04]-tól [2023.05.30]-ig tart, a PEPCO Üzletek nyitvatartási ideje alatt (továbbiakban: “Kedvezmény Kupon Felhasználási Időszaka”)

 

 1. Az Akció olyan termékekre vonatkozik, amelyek a kijelölt PEPCO Üzletekben érhetőek el és szerepelnek a 2. sz. Mellékletben meghatározott termék listájában (továbbiakban együttesen: “Akciós Termékek” vagy egyedileg “Akciós Termék”). A Kedvezmény Kupon nem használható fel a 3.sz. Mellékletben meghatározott termék megvásárlására (továbbiakban: „Kizárt Termékek” vagy egyénileg „Kizárt Termék”) – Semmilyen kedvezmény nem lesz biztosítva a Kizárt Termékek megvásárlása esetén.

 

2 §.

Akció Szabályai

 

 1. Az Akció Résztvevője (továbbiakban: “Résztvevő”) lehet bármilyen természetes személy, aki a Kedvezmény Kupon Vásárlási Időszaka alatt kijelölt PEPCO Üzletben bármilyen terméket (vagy termékeket) vásáról egyetlen tranzakció során (bizonylat vagy ÁFA-s számla által igazolt módon) minimum [1600] [HUF] értékben (azaz: [ezerhatszáz forint]. A minimum [1600] [HUF összeg az az összeg, amelyet a Résztvevőnek fizetnie kell a megvásárolt termékért/termékekért valamennyi kedvezmény és visszatérítés után.
 2. A Résztvevő, aki a Kedvezmény Kupon Vásárlási Időszaka alatt vásáról valamely kijelölt PEPCO Üzletben egyetlen tranzakció során (bizonylat vagy ÁFA-s számla által igazolt módon) bármilyen terméket (vagy termékeket) minimum [1600 HUF] értékben, egy kedvezmény kupont kap, amely feljogosítja egy egyszeri [20] %-os kedvezményre, amelyet kizárólag kijelölt PEPCO Üzletben lehet felhasználni a Kedvezmény Kupon Felhasználási Időszaka alatt Akciós Termék vagy Akciós Termékek megvásárlásakor (továbbiakban: „Kedvezmény Kupon”). A Kedvezmény Kupont csak abban a PEPCO Üzletben lehet beváltani, ahol az eredeti tranzakció végrehajtásra került bizonylat vagy ÁFA-s számla által igazolt módon.
 3. A Kedvezmény Kupon a kasszánál kerül kibocsátásra egy bélyegző által nyomott pecsét formájában, a kasszás által, e Szabályok 2.1§-ban hivatkozott tranzakcióval kapcsolatban kiállított bizonylat vagy Áfá-s számla hátuljára helyezve. A bélyegző lenyomata a következő:

 

[

 

 1. A Kedvezmény Kupon nem minősül fizetőeszköznek és nem váltható pénzre.
 2. A Kedvezmény Kupon eredeti példányát meg kell őrizni.
 3. Az Akció nem vehető együtt igénybe a Szervező más akcióival, amely alól kivételt képeznek a PEPCO üzleteknél Magyarországon lebonyolított olyan értékesítési kampányok, amelyek szabályzatai az együttes kedvezmény igénybevételét lehetővé teszik.

 

 1. §

Kedvezmény Kupon Használati Feltételek

 

 1. A Résztvevő a Kedvezmény Kupont csak egyszer használhatja fel.
 2. A Kedvezmény Kupon csak a Kedvezmény Kupon Felhasználási Időszaka alatt használható fel.
 3. A Kedvezmény Kupont csak abban a PEPCO Üzletben lehet felhasználni, amely kibocsátotta azt a bizonylatot vagy Áfá-s számlát, amely alapján a Résztvevő jogosulttá vált a Kedvezmény Kupon megszerzésére. A Kedvezmény Kupon csak az Akciós Termékek megvásárlására használható fel.
 4. A Kedvezmény Kupont csak akkor lehet felhasználni, ha az eredeti Kedvezmény Kupon a kasszásnak a fizetési mód kiválasztása előtt bemutatásra kerül. Ahhoz, hogy a Résztvevő igénybe vegye a kedvezményt, a Kedvezmény Kuponnak olyan sérülésmentes állapotban kell lennie, hogy lehetséges legyen leolvasni a bizonylaton/Áfás számlán szereplő adatokat, valamint a kedvezményre való jogosultságot igazoló bélyegző lenyomatát. A Résztvevő csak akkor jogosult a kedvezményre, ha bemutatja az eredeti Kedvezmény Kupont (nem lesz jogosult, ha a másolatot, fényképet vagy szkennelést mutatja be, stb.).
 5. Sérült Kedvezmény Kuponok, ideértve az olyan Kedvezmény Kuponokat is, amelyek bármilyen módon át vannak húzva vagy törölve vagy homályosak, nem lesznek elfogadva.
 6. A Résztvevő csak egy Kedvezmény Kupont (bizonylat vagy ÁFA-s számla által igazolt módon) használhat fel egy vásárlásnál.
 7. A Kedvezmény Kuponok nem vonhatók össze más olyan kuponokkal, amelyekkel a Résztvevő rendelkezik (beleértve azokat a kuponokat, amelyeket más promóciós tevékenységek részéként kaptak).
 8. Az Akció részéként, a Résztvevő bármennyi Akciós Terméket megvásárolhat.
 9. A Résztvevő, aki Kedvezmény Kupont (bizonylat vagy Áfá-s számla által igazolt módon) használ fel Akciós Termékek megvásárlásért, egy egyszeri kedvezményt kap a vásárlásból, amely megfelel az Akciós Termékek vásárlási árának [20%-ával (továbbiakban: “Kedvezmény”)
 10. A Kedvezmény a kasszánál kerül biztosításra. A Kedvezmény az Akciós Termékek árcímkéin szereplő ár alapján kerül biztosításra. Ha több mint egy Akciós Termék kerül megvásárlásra, akkor a Kedvezmény úgy kerül biztosításra a Résztvevő számára, hogy az egyetlen tranzakció során megvásárlásra kerülő Akciós Terméknek az ára, a Kedvezménynek megfelelő összeggel kerül csökkentésre.
 11. A Kedvezmény Kupon felhasználása után, a kasszás áthúzza a Kedvezmény Kupont és ráírja, hogy milyen napon került felhasználására a Kedvezmény, majd a kasszás visszaadja a Kedvezmény Kupont biztosító bizonylatot vagy ÁFA-s számlát a Résztvevőnek.
 12. Bármely Kedvezmény Kupon, amely nem kerül felhasználásra a Kedvezmény Kupon Felhasználási Időszakán belül, érvénytelennek minősül.
 13. A Szervező rögzíti, hogy az Akcióban szereplő Akciós Termékek száma korlátozott.

 

 1. §

Visszavétel & panaszok

 

 1. A termékek tekintetében, beleértve az Akció részéként megvásárolt Akciós Termékeket is, visszavételi kötelezettséggel tartozik a PEPCO a “Pénzvisszafizetési Garancia” Szolgáltatási Feltételek figyelembevételével, amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://pepco.hu/ugyfelszolgalat/penzvisszafizetesi-garancia/. Ha a Résztvevő egy Akciós Termék tekintetében igénybe veszi a “ Pénzvisszafizetési Garancia” szolgáltatást, akkor a Résztvevő a bizonylaton vagy Áfás-s számlán meghatározott összeggel megegyező árvisszatérítést kap, az alkalmazott Kedvezmény figyelembevételével. Az árvisszatérítés nem kerül biztosításra olyan termékek, ideértve az Akciós Termékeket is, tekintetében, amelyekre nem terjed ki a “Pénzvisszafizetési Garancia” szolgáltatás a szolgálatás szabályai szerint.
 2. Ha a “ Pénzvisszafizetési Garancia” szolgáltatás igénybevétele érdekében a Résztvevő egy vagy több, a Kedvezmény Kupon Vásárlási Időszaka alatt, egyetlen, a Kedvezmény Kuponra jogosító tranzakció során megvásárolt terméket visz vissza, — amelynek következtében az eredeti tranzakcióban vásárolt termékek összértéke kevesebb mint [1600] [HUF], akkor a Résztvevő automatikusan elveszíti a Kedvezmény Kupon felhasználásához való jogát. Ilyen esetben a kasszás áthúzza a Kedvezmény Kupont a bizonylaton/Áfás számlán és, ráírja, hogy a Kedvezmény érvénytelen, és kibocsát egy új fizetési igazolást (új bizonylatot vagy a korábban kibocsátott Áfás számla kijavítását) a Résztvevő számára a Kedvezmény Kupon nélkül.
 3. A termékek tekintetében, ideértve az olyan Akciós Termékeket is, amelyek megvásárlása kerültek az Akció részéként, kellékszavatosság illeti meg a vásárlókat. Az Akciós Termékkel kapcsolatos visszatérítésre irányuló kérelmet tartalmazó kérelem pozitív elbírálása esetén a Résztvevő a bizonylaton vagy Áfá-s számlán — amely bizonyítja az Akciós Termék megvásárlását — meghatározott árral megegyező összegű visszatérítést kap, az alkalmazandó Kedvezmény figyelembevételével.
 4. A termékek tekintetében, ideértve az olyan Akciós Termékeket is, amelyek megvásárlása kerültek az Akció részéként, termékszavatosság illeti meg a vásárlókat. Az Akciós Termékkel kapcsolatos megalapozott kérelem esetén, amikor az Akciós Terméket nem lehet kicserélni egy azonos vagy hasonló meghibásodás nélküli, árban és minőségben hasonló Akciós Termékre, azonos vagy hasonló Akciós Termék hiánya miatt, akkor a Résztvevő a bizonylaton vagy ÁFA-s számlán — amely bizonyítja az Akciós Termék megvásárlását — meghatározott árral megegyező összegű visszatérítést kap, az alkalmazandó Kedvezmény figyelembevételével.
 5. Ha az Akció során, egy, a fenti 3. és 4. pontokban meghatározott jogok alapján benyújtott panasz pozitív elbírálása miatt a Résztvevőnek visszatérítésre kerül a Kedvezmény Kupon Vásárlási Időszaka alatt vásárolt terméknek az ára, akkor annak a terméknek a megvásárlásával kapcsolatban kapott Kedvezmény Kupon érvényes marad, ha még nem került felhasználásra és még nem járt le a Kedvezmény Kupon Felhasználási Időszaka. Ebben az esetben, az eredeti vásárlási bizonylat és még nem használt Kedvezmény Kupon helyett, a Résztvevő kap egy új fizetési igazolást (új bizonylatot vagy a korábban kibocsátott ÁFA-s számla kijavítását), amely hátuljára a kasszás ráhelyezi az e Szabályok 2(3)§-ban hivatkozott bélyeget.

 

 1. §

Jogorvoslat

 

 1. Abban az estben, ha az Akció nem jelen Szabályok szerint kerül végrehajtásra, a Résztvevő jogosult jogorvoslat/fellebbezés benyújtására.
 2. Az Akció Résztvevő általi felhasználása utáni 30 napon belül nyújtható be fellebbezés.
 3. A bejelentési és a felülvizsgálati eljárás elősegítése érdekében a fellebbezés az alábbi e-mail címen keresztül nyújtható be: ugyfelszolgalat@pepco.hu
 4. A fellebbezőnek a fellebbezésben fel kell tüntetnie a kapcsolattartási adatait, annak érdekében, hogy értesíthető legyen a fellebbezés kimeneteléről. Meg kell jelölnie továbbá a fellebbezés indokát, a kérelem tartalmát és azoknak a körülményeknek a leírását, amelyekre alapszik a fellebbezés.
 5. A fellebbezési eljárás lefolytathatóságának érdekében, a fellebbezőnek csatolnia kell egy fénymásolatot vagy szkennelt verziót a PEPCO Üzletben megvásárolt termék(ek) vagy Akciós Termék(ek) vásárlási bizonylatáról.
 6. A fellebbezéseket a Szervező megvizsgálja. A fellebbezést benyújtó Résztvevő tájékoztatásra kerül az eljárás eredményéről a fellebbezés Szervező részére történő benyújtását követő 30 napon belül.
 7. A fellebbezés kimenetelével kapcsolatos információk a Résztvevőnek annak a formában kerülnek átadásra, amelyben be lett nyújtva a fellebbezés, vagy egy másik olyan formában, amelyben megegyezett a Résztvevő és a Szervező.

 

 

 1. §

Vegyes rendelkezések

 

 1. Az Akció Szabályok elérhetőek a PEPCO üzletekben és a PEPCO alábbi oldalán: https://pepco.hu/
 2. Bármely olyan ügyre, amelyet nem szabályoznak ezek a Szabályok, a magyar jog rendelkezései az irányadók.
 3. Bármely, az Akcióval kapcsolatos jogvita tekintetében az illetékes bíróság jár el.

 

 

 

 

 

Mellékletek:

– 1 Melléklet: Üzletek, amelyek részt vesznek az Akcióban

– 2 Melléklet: Termékkategóriák, amelyek beletartoznak az Akcióba

– 3 Melléklet: Termékkategóriák, amelyek nem tartoznak bele az Akcióba

 

 

 

 1. Melléklet Üzletek, amelyek részt vesznek a promócióban

 

[PEPCO, Rákóczi Ferenc utca 154-170., Csepel Plaza,1211 Budapest]

 

 1. Melléklet – Termékkategóriák, amelyek beletartoznak az Akcióba
 • Baba, gyerek és felnőtt ruházat
 • Baba, gyerek és felnőtt alsónemű
 • Gyerek és felnőtt lábbeli
 • Otthoni berendezési termékek
 • Otthoni textilek
 • Otthoni dekorációk
 • Háztartási termékek
 • Játékok
 • Évszakfüggő termékek
 • Papírtermékek
 • Elektronikai termékek
 • Kisállat Kiegészítők

 

 1. MellékletTermékkategóriák, amelyek nem tartoznak bele az Akcióba

 

 • SIM-kártya feltöltés
 • Elektronikai Ajándékutalvány
 • Kozmetikai, higiéniai és szépségtermékek
 • Háztartási kémiai és tisztítószerek
 • Élelmiszertermékek, italok, víz

Miért érdemes a Pepco-ban vásárolni?

Közel vagyunk hozzád

Közel 350 üzlet az ország egész területén.

Mindig alacsony árak

A Pepco-ban mindent megtalálsz, amire szükséged van, a legalacsonyabb áron.

Széles választék

A Pepco-ban széles termékválaszték vár, hogy a család összes tagja megtalálja kedvenc darabjait.

Vásároljon fenntartások nélkül

A vásárlástól számított 30 napon belül a pénzvisszafizetési garancia keretein belül bármelyik Pepco magyarországi üzletben lehetőséged van a termékek cseréjére, vagy amennyiben nem találsz kedvedre való terméket a vásárlás összegét is visszatérítjük.