Az én üzletem
LOADER
Menü
Termékek

AKCIÓ SZABÁLYAI “-20% KEDVEZMÉNY MEGHATÁROZOTT TERMÉKEkért – [PEPCO, Rákóczi Ferenc utca 154-170., Csepel Plaza,1211 Budapest ]”

1 §.

Általános feltételek

 1. Ezek a Szabályok (továbbiakban: “Szabályok”) a “[20]% – Kedvezmény meghatározott termékekért [PEPCO, Rákóczi Ferenc utca 154-170., Csepel Plaza,1211 Budapest]-BEN” akció szabályait határozzák meg (továbbiakban: “Akció”).
 2. Az Akció Szervezője [Pepco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01 09 192750; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 24979872-2-44] (továbbiakban: “Szervező”).
 3. Az Akció Magyarország területén alkalmazandó a kiválasztott PEPCO üzletekben, nyitvatartási idejük alatt, a Szabályok 1. sz. Mellékletében foglaltak szerint (továbbiakban: “PEPCO Üzletek”).
 4. A Promóciós Akció [2023.04.27]-tól [2023.05.03]-ig tart, VAGY addig tart, amíg az Akcióban résztvevő termékek készlete kifogy (továbbiakban: „Akció Időszaka”).

 

 1. Az Akció olyan a 2. sz. Mellékletben meghatározott termékekre vonatkozik, amelyek elérhetőek a kijelölt PEPCO Üzletekben (továbbiakban együttesen: “Akciós Termékek” vagy egyénileg “Akciós Termék”); kivételt képeznek a 3.sz. Mellékletben meghatározott termékek (továbbiakban: „Kizárt Termékek” vagy egyénileg „Kizárt Termék”).

 

 1. §

Akció Szabályai

 1. Az Akció résztvevője (továbbiakban: “Résztvevő”) lehet bármilyen természetes személy, aki az Akciós Időszak alatt kijelölt PEPCO Üzletben Akciós Termékeket vásárol a lenti feltételek szerint.
 2. A Résztvevő, aki vásáról egy Akciós Terméket, egy [20] %-os kedvezményt kap az Akciós Terméknek az árcímkéjén szereplő árból, (továbbiakban: „Kedvezmény”).
 3. Az Akció részéként, a Résztvevő bármennyi Akciós Terméket megvásárolhat.
 4. A Szervező megállapítja, hogy az Akcióban szereplő Akciós Termékek száma korlátozott és a konkrét Akciós Termékek elérhetősége eltérő lehet az egyes PEPCO Üzletekben.
 5. A Kedvezmény a kasszánál kerül biztosításra. A Kedvezmény az Akciós Termékek árcímkéin szereplő árak alapján kerül biztosításra.
 6. Az Akciós Időszak alatt megvásárolt Akciós Termékekért visszatérítési kötelezettséggel tartozik a PEPCO a “Pénzvisszafizetési Garancia” Szolgáltatási Feltételek figyelembevételével, amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://pepco.hu/ugyfelszolgalat/penzvisszafizetesi-garancia/. Ha a Résztvevő egy Akciós Termék tekintetében igénybe veszi a “ Pénzvisszafizetési Garancia” szolgáltatást, akkor a Résztvevő a bizonylaton vagy Áfá-s számlán meghatározott összeggel megegyező árvisszatérítést kap, az alkalmazott Kedvezmény figyelembevételével. Az árvisszatérítés nem kerül biztosításra olyan Akciós Termékek tekintetében, amelyekre nem vonatkozik a “ Pénzvisszafizetési Garancia” szolgáltatás a szolgálatás szabályai szerint.
 7. A termékek tekintetében, ideértve az olyan Akciós Termékeket is, amelyek megvásárlása kerültek az Akció részéként, kellékszavatosság illeti meg a vásárlókat. Az Akciós Termékkel kapcsolatos visszatérítésre irányuló kérelmet tartalmazó kérelem pozitív elbírálása esetén (a szerződés felmondása miatt) a Résztvevő a bizonylaton vagy Áfá-s számlán meghatározott árral megegyező összegű visszatérítést kap, az alkalmazandó Kedvezmény figyelembevételével.
 8. Az olyan Akciós Termékek tekintetében, amelyek megvásárlása kerültek az Akció részéként, termékszavatosság illeti meg a vásárlókat. Az Akciós Termékkel kapcsolatos megalapozott követelés esetén, amikor az Akciós Terméket nem lehet kicserélni egy azonos vagy hasonló meghibásodás nélküli, árban és minőségben hasonló Akciós Termékre, azonos vagy hasonló Akciós Termék hiánya miatt, akkor a Résztvevő a bizonylaton vagy ÁFA-s számlán meghatározott árral megegyező összegű visszatérítést kap, az alkalmazandó Kedvezmény figyelembevételével.
 9. Az Akció nem vehető igénybe együtt a Szervező más akcióival, amely alól kivételt képeznek az egyéni PEPCO Üzletek által lebonyolított értékesítési akciók.

 

 1. §

Fellebbezés

 1. Ha az Akció nem a Szabályok szerint kerül végrehajtásra, a Résztvevő jogosult jogorvoslat/fellebbezés benyújtására.
 2. A Résztvevő az Akcióban való részvételét követő 30 napon belül nyújthat be fellebbezést.
 3. A fellebbezés benyújtása és a felülvizsgálati eljárás elősegítése érdekében a fellebbezés az alábbi e-mail címen keresztül nyújtható be: ugyfelszolgalat@pepco.hu
 4. A fellebbezőnek a fellebbezésben fel kell tüntetnie a kapcsolattartási adatait, annak érdekében, hogy értesíthető legyen a fellebbezés kimeneteléről. Meg kell jelölnie továbbá a fellebbezés indokát, a kérelem tartalmát és azoknak a körülményeknek a leírását, amelyekre alapszik a fellebbezés.
 5. A fellebbezési eljárás lefolytathatóságának érdekében, a fellebbezőnek csatolnia kell egy fénymásolatot vagy szkennelt verziót a PEPCO Üzletben megvásárolt Akciós Termék(ek) vásárlási bizonylatáról.
 6. A fellebbezéseket a Szervező megvizsgálja. A fellebbezést benyújtó Résztvevő tájékoztatásra kerül az eljárás eredményéről a fellebbezés Szervező részére történő benyújtását követő 30 napon belül.
 7. A fellebbezés kimenetelével kapcsolatos információk a Résztvevőnek annak a formában kerülnek átadásra, amelyben be lett nyújtva a fellebbezés, vagy egy másik olyan formában, amelyben megegyezett a Résztvevő és a Szervező.

 

 1. §

Vegyes rendelkezések

 1. Az Akció Szabályok elérhetőek a PEPCO üzletekben és a PEPCO alábbi oldalán: https://pepco.hu/
 2. Bármely olyan ügyre, amelyet nem szabályoznak ezek a Szabályok, a magyar jog rendelkezései az irányadók.
 3. Bármely, az Akcióval kapcsolatos jogvita tekintetében az illetékes bíróság jár el.

 

Mellékletek:

– 1 Melléklet: Üzletek, amelyek részt vesznek az Akcióban

– 2 Melléklet: Termékkategóriák, amelyek beletartoznak az Akcióba

– 3 Melléklet: Termékkategóriák, amelyek nem tartoznak bele az Akcióba

 

 

 1. Melléklet – Üzletek, amelyek részt vesznek az akcióban

[PEPCO, Rákóczi Ferenc utca 154-170., Csepel Plaza,1211 Budapest]

 1. Melléklet – Termékkategóriák, amelyek részt vesznek az Akcióban
 • Baba, gyerek és felnőtt ruházat
 • Baba, gyerek és felnőtt alsónemű
 • Gyerek és felnőtt lábbeli
 • Otthoni berendezési termékek
 • Otthoni textilek
 • Otthoni dekorációk
 • Háztartási termékek
 • Játékok
 • Évszakfüggő termékek
 • Papírtermékek
 • Elektronikai termékek
 • Kisállat Kiegészítők

 

 1. MellékletTermékkategóriák, amelyek nem tartoznak bele az Akcióba

 

 • SIM-kártya feltöltés
 • Elektronikai Ajándékutalvány
 • Kozmetikai, higiéniai és szépségtermékek
 • Háztartási kémiai és tisztítószerek
 • Élelmiszertermékek, italok, víz

 

 

Neked ajánljuk még